Divers

  • all1 wil de wettelijke uitbreiding van zorgverlof naar alle personen waarmee men een sociale relatie heeft.

Verschillende vormen van loopbaanonderbreking

In België kan je gebruik maken van verschillende vormen van loopbaanonderbreking. Zo kan je zorgverlof opnemen om een zwaar ziek gezins- of familielid (tot de tweede graad) te verzorgen of bij te staan, maar niet om je bijvoorbeeld over een zieke vriend te ontfermen. Zorgverlof geeft recht op een uitkering van de RVA. Het is een maatregel die duidelijk is afgestemd op het klassieke gezin. De regelgeving rond zorgverlof houdt echter wel rekening met alleenstaande ouders. Voor de verzorging van een ziek kind onder de 16 jaar, hebben alleenstaande werknemers recht op maximaal 24 maanden volledige loopbaanonderbreking in plaats van 12 maanden of maximaal 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking in plaats van 24 maanden.

Om te zorgen voor een niet-verwante naaste of een familielid vanaf de derde graad, konden Belgen tot voor kort gebruik maken van tijdskrediet zonder motief. Sinds 1 januari 2015 geeft deze vorm van tijdskrediet echter niet langer recht op een uitkering van de RVA. Zieke alleenwoners die niet (meer) kunnen terugvallen op familie, moeten dus hopen dat iemand uit hun omgeving bereid is om onbetaald verlof te nemen om hen te verzorgen. Tijdskrediet omwille van volgende motieven geeft wel recht op een uitkering: om een erkende opleiding te volgen; om te zorgen voor je kind dat jonger is dan 8 jaar of voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad; om palliatieve zorgen te verstrekken of om te zorgen voor je gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar. Het palliatief verlof, om een ongeneeslijk zieke patiënt te verzorgen, is dus wel beschikbaar voor niet-familieleden. Dat verlofstelsel werd veel later ingevoerd en is daardoor beter aangepast aan de huidige samenleving.

Dat het ook anders kan, bewijst Nederland. Daar werden de regels in verband met zorgverlof aangepast, onder meer onder druk van belangenvereniging CISA (Centrum Individu en Samenleving). Vanaf 1 juli 2015 kunnen Nederlandse werknemers ook zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg voor mensen met wie ze een sociale relatie hebben, zoals een vriend of buur.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s