Dag van de alleenstaande ouder

alleenstaande vaderAll1 roept op om alleenstaande vaders niet te vergeten

21 maart is de Internationale Dag van de Alleenstaande Ouder. Een reden voor All1, de Belgische belangenvereniging voor alleenstaanden, om nogmaals aandacht te vragen voor alleenwoners met kinderen. Uit de vragen die de vzw regelmatig ontvangt, blijkt immers dat voor veel alleenstaande ouders het water financieel en organisatorisch vaak tot aan de lippen staat.
Recent onderzoek van de ULB en de Koning Boudewijnstichting toonde nogmaals aan dat laaggeschoolde alleenstaande moeders met kinderen, veel risico lopen om in de armoede te verzeilen. All1 ondersteunt dan ook de oproep van Bea Cantillon, directrice van het Centrum voor Sociaal beleid, om ervoor te zorgen dat deze groep personen minder zwaar belast wordt. Daarnaast pleit het ook voor extra maatregelen om hen bij te staan bij hun zoektocht naar werk. Vaak vervallen moeders met jongere kinderen immers voor lange tijd in de werkloosheid. Volgens Carla Dejonghe, voorzitter van All1, zijn er daarvoor ook betere omkaderende factoren nodig, zoals meer flexibele en betaalbare kinderopvang.
Voor Dejonghe is de dag van de alleenstaande ouder echter ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alleenstaande vaders niet over het hoofd gezien worden “Naar aanleiding van een blog op onze website over de stijgende kansarmoede bij kinderen van alleenstaande moeders, kwamen er heel wat reacties binnen van alleenstaande vaders die het ook heel moeilijk hebben. Voor hen liggen de dagdagelijkse leefkosten ook vaak erg hoog. Daar komt nog bij dat er nog behoorlijk wat vooroordelen bestaan over de rol van de vader als ouder.”

Singles nemen woningmarkt over tegen 2060

Appartement

Tegen 2060 neemt de Belgische bevolking toe tot 13 miljoen. Dat terwijl we in 2016 met zo’n 11,3 miljoen inwoners waren. Een gemiddelde toename van 40.000 inwoners per jaar dus. Dat is een trager tempo dan de vorige drie decennia. Een logisch gevolg is dat de Belgische bevolking vergrijst. En dat heeft een impact op de huishoudensstructuur: het aantal singles neemt toe.

Terwijl in 2016 één op de drie huishoudens uit een persoon bestond, zal dit tegen 2060 bijna een op de twee huishoudens betreffen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Planbureau. De vergrijzing speelt een grote rol in deze stijging. “Zowel alleenstaanden als weduwes en weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen”, vertelt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de Universiteit Hasselt aan Deredactie.be. “We willen niet naar een rusthuis.”

Maar ook de happy singles die graag alleen wonen en een groep alleenstaande mannen tussen de dertig en vijftig die meestal een echtscheiding achter de rug hebben, spelen mee in deze tendens. Lees verder

Met singles onder één dak: minder kosten, zelfde belastingen

De huurprijs voor een appartement met één slaapkamer is per persoon gemiddeld €110 duurder dan een appartement met twee slaapkamers. Samenwonen met vrienden is een steeds meer voorkomend alternatief om goedkoper te wonen. Zo bespaar je niet enkel op de huurprijs, maar deel je ook de water- en elektriciteitskosten. Of de belastingdruk dan ook verlaagd, hangt af van verschillende factoren. De Tijd heeft dat bekeken en samengevat in onderstaand artikel.

Samenwonen

Alleenstaanden vormen een steeds grotere groep. Tegen 2060 bestaat de helft van de gezinnen uit één persoon, voorspelt het Planbureau. Als single door het leven gaan, valt echter duurder uit, om nog te zwijgen van de belastingdruk. Samenwonen met vrienden kan dan een aanzienlijk verschil maken voor uw budget.

Vaste kosten

Huur
Laten we beginnen met de grootste klapper: voor je woonkosten scheelt het honderden euro’s als je als single een woning deelt met een of meer anderen. En dat ligt vooral aan de besparing op huur.

Lees verder

Bericht van All1

De voedingsindustrie heeft als eerste begrepen dat “de markt voor alleenstaanden” groeit:  kijk maar naar het succes van de eenspersoonsmaaltijden.
En er zijn altijd rappe geesten die er hun voordeel in zien: “In 2060 zal de helft van de bevolking single zijn: snel aandelen van Tinder kopen”.
In de kranten beginnen ze ook oog te hebben voor de groeiende groep singles. Nog afgelopen weekend vergeleek de Tijd de duurte van het leven in de drie gewesten, telkens met een berekening voor alleenstaanden en niet meer – zoals vroeger – een berekening voor het klassieke gezin met twee kinderen en een gemiddeld inkomen. De media-aandacht voor de zeer diverse groep alleenwoners is mooi meegenomen, maar dit mag niet toegespitst worden op de ‘happy singles’.

 De tijd dat je als single op meewarige blikken werd getrakteerd, of gewoon genegeerd werd, ligt al lang achter ons.  Maar andere problemen duiken op. Single zijn, kost meer. Vooral fiscaal worden de alleenstaanden flink benadeeld. En dat ligt in handen van de overheid. De voorspelling van het Planbureau over de toename van het aantal alleenstaanden, kan alvast een eerste stap zijn om meer beleidsmaatregelen uit te werken om dat probleem aan te pakken. Wij zijn alvast voorstander van een singletoets.

All1-vzw

(un)happy singles

Sven Ornelis over happy singles in Het Laatste Nieuws. Is dit ook voor u herkenbaar?

maxresdefault
Ik heb ze in mijn vriendenkring, hoor. Ze zijn geen bedreigde diersoort of wacko’s. Happy singles bestaan. Hun motivaties om alleen door het leven te gaan, zijn divers. Soms zijn ze geblutst door de liefde, gekwetst door bedrog of ontgoocheld door de houdbaarheidsdatum van passie. En dan kiezen ze de nooduitgang van een single bestaan. Maar er zijn uitzonderingen. Mensen die gewoon liever alleen zijn. Ze kunnen hun agenda en hun huis, hun vakanties en uitgangsleven leiden op hun eigen tempo. Een bewuste keuze, dus. Dat ook onder hen de term ‘happy single’ relatief is, komt doordat wij het hen niet gemakkelijk maken. En dan heb ik het niet eens over de overbezorgde grootmoeders en tantes die bij elk nieuwjaarsfeestje ongemakkelijke opmerkingen maken. Genre: “Lukt het niet, meiske, om een goede vent te vinden?” Of: “Wanneer gaat gij eindelijk eens iemand voorstellen aan ons?” Maar de hele maatschappij is georganiseerd op koppels en gezinnen. Het leven voor alleenstaanden is daardoor gewoon moeilijker en duurder. Boek maar eens een singlekamer, betaal maar eens op je eentje een elektriciteitsfactuur, of belastingen. Bijna altijd ben je als single slechter af. Happy of unhappy singles, ze verdienen gewoon beter en voordeliger. Tegen 2060 zal de helft van de gezinnen uit alleenstaanden bestaan, blijkt uit nieuwe prognoses. Niet enkel omdat mensen er bewust voor kiezen, maar ook omdat door de vergrijzing meer en meer mensen op latere leeftijd alleen zullen vallen. En een correcter en eerlijker beleid, ook op hun maat, is daarom dringend nodig. Betere, kleinere, maar even goed uitgeruste huisvesting, bijvoorbeeld.

Aangepaste fiscaliteit. Want alleen zijn is één ding. Maar je alleen gelaten voelen door de wereld rondom je, maakt werkelijk geen enkele mens happy.

Bron: Sven Ornelis in Het Laatste Nieuws op woensdag 8/3/2017
Foto: Q-music

‘Oude vrijsters’ bestaan niet meer

Single girlTegen 2060 zal de helft van alle Belgen alleenstaand zijn. Allemaal happy singles? Dat valt nog af te wachten. “Het is tegenwoordig haast hip om alleenstaand te zijn. Maar het brengt wel meer eenzaamheid met zich mee.”

Hoe zeer je achtertante op ieder familiefeest ook jengelt of je nu nog geen vrouwke of ventje gevonden hebt: wie single is, is steeds minder een uitzondering. De groep alleenstaanden in ons land dikt zelfs zo stevig aan dat tegen 2060 de hélft van alle Belgen zonder lief of echtgeno(o)t(e) zal wonen. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Concreet zal 41,7% als single gedomicilieerd staan en 10,3% als eenoudergezin. Samen 52%, tegenover 44,1% nu. Kleine nuance: wie officieel alleen woont, kan natuurlijk wel een relatie hebben. Maar toch blijft de stijging opmerkelijk.
Lees verder

Het aantal singles in België blijft toenemen

FINAL DAY OF FILMING SEX AND THE CITY TV SHOW, NEW YORK, AMERICA - 04 FEB 2004Alleen de kosten voor een huis dragen of de vuilniszakken die alweer duurder worden: singles dragen bijna altijd meer lasten dan gehuwden of samenwonenden. Toch zal tegen 2060 de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan.

 De nieuwste cijfers van het Federaal Planbureau België, dat vandaag de demografische vooruitzichten 2016-2060 voorstelt, zijn duidelijk. Tegen 2060 is de helft van de Belgen single. Ter vergelijking: in 2016 ging het nog maar om een op de drie huishoudens.

Lees verder

O Solitude: What makes us so lonely nowadays?

o-solitudeEVENEMENT
Wat maakt ons zo eenzaam in deze huidige tijden? Om hier een antwoord op te vinden moet het begrip ‘eenzaamheid’ eerst opgehelderd worden.

De Beursschouwburg in Brussel legt tussen 3 februari en 8 april 2017 de focus op eenzaamheid. Met onder andere films, debatten en  dansvoorstellingen worden er verschillende manifestaties van eenzaamheid getoond. Ook een ‘Dinner for one’ staat ingepland.
Het uitgebreid programma kan u hier terugvinden.

Alleenstaanden moeten bijna evenveel krediet aflossen als 2-verdieners

Geld huisVrijdag 3 februari 2017 berichtte De Tijd over de 10 procent woonkrediet dat alleenstaanden minder moeten aflossen dan koppels. Dit komt neer op een gemiddelde afbetaling van 610 euro voor singles en 676 euro voor tweeverdieners.


ARTIKEL IN DE TIJD VRIJDAG 03/02/2017

Singles moeten amper minder krediet aflossen dan 2-verdieners

Eenoudergezinnen en singles zijn bij de marktleider voor woonkredieten BNP Paribas Fortis een kwart minder vertegenwoordigd dan koppels voor de aankoop van een huis of appartement. Hun maandelijkse aflossing ligt met 610 euro wel amper 10 procent lager.
In België is een op de vier gezinnen een eenoudergezin en dat aantal blijft toenemen, merkt BNP Paribas Fortis. Het aantal alleenstaanden is opgelopen tot 37 procent. Lees verder

Verduidelijking over het afkopen van studiejaren voor meer pensioen

Oudere manDat het afkopen van studiejaren voor meer pensioen geen voordeel voor alleenstaanden blijkt te zijn, wisten we al. Maar waarom eigenlijk? All1 heeft navraag gedaan bij het kabinet-Bacquelaine en een duidelijk antwoord opgesteld.

Elk pensioendossier moet uiteraard individueel bekeken worden. Het journaal heeft een aantal cijfers geciteerd van de huidige situatie en van welke mensen er mogelijk nadeel zouden ondervinden bij het afkopen hun studiejaren.

Eerst een beetje achtergrond. Een volledig pensioen bereik je na 45 jaar werken. Het was in het verleden vaak moeilijk voor mensen die gestudeerd hadden om aan dat aantal jaren te geraken. Daardoor werd het systeem van het afkopen van studiejaren ingevoerd. Ambtenaren kregen hun studiejaren sowieso gratis, terwijl werknemers en zelfstandigen hiervoor een regularisatiebijdrage moesten betalen. Het systeem wordt nu geharmoniseerd waardoor iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Lees verder