logo all 1 donker grijs geelall1 is een Belgische belangenvereniging die zich inzet voor personen die alleen wonen en alleen instaan voor alle dagdagelijkse kosten. 1 op 3 Belgische huishoudens bestaat vandaag uit één persoon. In grote steden zoals Brussel is dat zelfs al 1 op 2. Politiek gezien zijn zij echter nog steeds een grotendeels onzichtbare massa. all1 wilt daar verandering in brengen.

Nieuwsbrief

logo all 1 donker grijs geelLees hier all1’s meest recente nieuwsbrief met onder andere het debat over singles in ‘De zevende dag’, de gevolgen van samenwonen met een uitkering en een besparingstip.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan door simpelweg een mailtje te sturen naar all1belgium@gmail.com of door een bericht achter te laten in het online contactformulier (onderaan de rubriek ‘over ons’).

Carla Dejonghe in singlesdebat van ‘De zevende dag’

Carla De zevende dag 3

Carla Dejonghe, voorzitter van all1, zat afgelopen zondag mee aan tafel tijdens het grote ‘singlesdebat’ van ‘De zevende dag’ op één. De hamvraag was: Houden politici voldoende rekening met de grote groep alleenwoners?

Onderzoekster Inge Pasteels zette alvast de puntjes op de i: Momenteel wonen er meer dan 2 miljoen Belgen alleen (al dan niet met kinderen), dat is 1 op de 3 huishoudens. Tegen 2060 zal 50% tot 60% van de Belgische huishoudens uit 1 persoon bestaan. Carla Dejonghe onderstreepte tijdens de uitzending dan ook het belang van een beleid dat meer rekening houdt met deze groep. Ze herhaalde ook het voorstel om iedereen 1 niet-familielid te laten aanduiden die kan erven aan familietarief. Bloedverwantschap is soms minder sterk dan de emotionele band tussen vrienden. Daarnaast zou de maatregel een goede oplossing zijn voor alleenwoners zonder kinderen.

U kan het singlesdebat van ‘De zevende dag’ hier herbekijken.

Alleen of samenwonen met een uitkering?

Het Steunpunt Armoedebestrijding kaart terecht een groot probleem aan: samenwonen valt erg duur uit voor mensen met een uitkering. Het inkomensverlies is namelijk groter dan de schaalvoordelen die men haalt uit het delen van de woonkosten.

Het groeiend tekort aan betaalbare woningen maakt dat steeds meer jongeren op zoek gaan naar alternatieve woonvormen zoals cohousing. Maar als iemand binnen dit samenhuisverband door omstandigheden terugvalt op een uitkering, dan is het financieel verlies erg groot. Maar ook een alleenstaande ouder krijgt de rekening gepresenteerd wanneer het kind meerderjarig wordt want dan zijn ze officieel ‘samenwonend’. Het huidige systeem is bijgevolg allesbehalve solidair en moet dringend herbekeken worden.

Lees hier de artikels in Knack en De Standaard

Verzet tegen bouw eenpersoonsappartementen

Eén op drie Belgische huishoudens bestaat uit 1 persoon. In grote steden is dat zelfs 1/2. Toch is het aanbod op de woningmarkt vooral afgestemd op families. Er is een gebrek aan betaalbare en kleine woningen en banken kennen moeilijker een woonkrediet toe aan één persoon. Uit onderzoek van ILIV (Kenniscentrum over het belang van thuis) blijkt dat bijna 1 op 2 van de Belgische alleenstaanden huurder is, terwijl dit bij koppels slechts 1 op 5 is. Vele huurders dromen van een eigen woning, maar 80% van hen kan zich momenteel geen huis veroorloven.

Noël Slangen klaagt in een recente column in HBVL aan “dat onze samenleving het signaal lijkt te geven dat alleenstaand zijn een afwijking is”. Enkele burgemeesters in Henegouwen zouden namelijk de bouw van eenpersoonsappartementen tegenhouden. Die zouden een weinig kapitaalkrachtig publiek aantrekken, wat dan weer niet interessant is voor de stadsinkomsten.

All1 vzw klaagt al langer het gebrek aan betaalbare woningen voor alleenstaanden aan. In andere landen zoals Zweden en Nederland zet men wel al in op kleinere woningen. Het wordt tijd dat de lokale stadsbesturen in België zich ook bewust worden van deze noodzaak. Alleenwoners vertonen heus geen afwijkend gedrag.

Brussels gewest onderzoekt toerisme voor alleenstaanden

BrusselBrussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe pleit voor een toegankelijker toeristisch aanbod voor alleenreizers in Brussel. Ze interpelleerde hierover de Brusselse minister-president Rudi Vervoort. Alleenreizers worden nog vaak geconfronteerd met de befaamde ‘singlestoeslag’, waarbij touroperators of hotels een opleg vragen aan mensen omdat ze alleen reizen. Volgens Dejonghe, die ook voorzitster is van all1 vzw, de belangenvereniging voor alleenwoners, is er een taak weggelegd voor visit.brussels, het Brussels Agentschap voor Toerisme, om de hotelsector hierrond te sensibiliseren en om een specifieke marketingstrategie naar alleenreizers uit te werken.

Uit onderzoek uit 2011 blijkt dat ongeveer 4% van de ondervraagde toeristen in Brussel alleen reizen. Dat is minder dan in andere steden zoals Gent (5,1%), Antwerpen (5,5%) en Brugge (6,1%). Dejonghe: “Visit.brussels probeert Brussel momenteel al te marketen naar families, maar zou dat ook moeten doen naar alleenreizers. Begin 2018 verschijnen de resultaten van een nieuwe studie. Daarin zou al nagegaan kunnen worden of het aandeel alleenreizers in 6 jaar tijd gestegen is of niet. Hoe dan ook, het is een steeds groeiende groep mensen, waar de Brusselse toeristische sector meer rekening mee zou moeten houden. Brussel heeft als typische congresstad trouwens het voordeel dat veel hotels net in het hoogseizoen de prijzen van hun kamers verlagen, omdat ze vooral gericht zijn op congrestoerisme. Ideaal voor alleenreizers die op zoek zijn naar een betaalbare hotelkamer.”

Verschillende maatregelen

In zijn antwoord beklemtoonde de minister-president dat visit.brussels bereid is om met de sector te overleggen rond betaalbare vakanties voor alleenstaanden. “Een goed begin,” volgens Dejonghe, die wil dat visit.brussels concreet werkt rond een aantal punten:

  • Verder onderzoeken wat de bestaande drempels zijn voor alleenreizers om voor een bezoek aan Brussel te kiezen.
  • Sensibiliseren bij de Brusselse toeristische sector (hotels en touroperators) rond de singlestoeslag.
  • Informatie helpen verspreiden over het bestaande Brusselse toeristische aanbod, dat al aantrekkelijk is voor alleenstaanden.

Alleenwoners pineut van Vlaamse waterfactuur

Glass filled with drinking water from tap.Begin 2016 kopte all1 nog ‘Nieuwe waterfactuur doorstaat single-toets niet’. Nieuwe cijfers geven ons helaas gelijk. Vooral het vastrecht (= de vaste kost voor aansluiting op de waterleiding) van 100€ per adres in combinatie met een korting van 20€ per gedomicilieerde benadelen de eenpersoonshuishoudens. In 2016 betaalden 653.441 alleenwoners 80 euro vastrecht. 223.555 gezinnen van vijf personen (of meer) moesten die vaste kost niet betalen.

De evaluatie van de waterfactuur staat volgend jaar op de agenda van het Vlaams parlement. All1 pleit alvast voor een eerlijkere waterfactuur: eenzelfde vastrecht voor alle huishoudens. De huidige gezinskorting levert koppels en gezinnen immers een bijkomend financieel voordeel op ten opzichte van alleenwoners, ongeacht het effectieve waterverbruik.

‘Singles day’ en de ‘supersingle’

Singles dayOnze nationale feestdag Wapenstilstand viel op 11/11 samen met de internationale ‘Singles day’. De vier eentjes in de datum verwijzen naar de vier alleenstaande Chinese vrienden die de ‘feestdag’ begin jaren negentig in het leven riepen. Vooral webshops wendden het concept de afgelopen jaren aan om kortingen toe te kennen. Niet enkel ‘Singles day’ wint aan populariteit, ook de term ‘supersingle’ krijgt steeds meer aanhang. Een supersingle is iemand die zijn/haar leven zo heeft ingericht dat er geen plaats en geen nood is aan een levenspartner. Het gaat dus om bewuste singles. Relatiedeskundige Sybille Vanweehaeghe in de krant ‘De Standaard’: “De supersingle komt alleen nog uit zijn of haar comfortzone voor Superman of – vrouw. Als die prins(es) op het witte paard niet passeert, richten ze hun ‘perfecte’ veilige haven wel verder in met veel vrienden en vriendinnen.”

Ook al neemt het aantal bewuste singles toe, wij blijven er toch van overtuigd dat mensen vooral door uiteenlopende omstandigheden alleen komen te staan, vaak buiten hun wil. Velen onder ons zullen op een bepaald moment in ons leven een tijdje alleen komen te wonen. Een singlesvriendelijk beleid is daarom in het belang van iedereen.

Praktische gids voor alleenwoners

Cover Solo vliegenDe Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat bracht i.s.m. de Koning Boudewijnstichting een handige gids uit met tips voor alleenwoners, ‘Solo vliegen‘.

Of je er nu zelf voor koos of niet, ook als je alleen woont moet je je zaakjes op orde hebben en beslissingen nemen voor de toekomst, zowel op praktisch als op juridisch vlak. Hoe druk je de kosten als je alleen woont? Wat doe je als je ziek bent en er alleen voor staat? Wie erft er als je partner noch kinderen hebt? Op deze en vele andere vragen geeft de nieuwe gids ‘Solo vliegen – Praktische gids voor alleenwoners’ een antwoord en biedt hij stof tot nadenken.” Je kan de gids hier (Solo vliegen gids Koning Boudewijnstichting) consulteren of gratis een papieren exemplaar aanvragen via www.kbs-frb.be.

Fiscaal duwtje in de rug voor alleenstaande ouders

single momDe sensibilisering begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. Er komt een hogere belastingvrije som en een hoger belastingvoordeel voor kinderopvang voor alleenstaande ouders met een laag inkomen (van 3.200 tot 18.000 euro).

Door de hogere belastingvrije som ontsnapt een groter deel van het inkomen aan belastingen. Een alleenstaande ouder met één kind, kan zo tot 465 euro extra overhouden per jaar. Met twee kinderen kan het bedrag oplopen tot 620 euro. De belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang wordt voor alleenstaande ouders opgetrokken van 45 naar 65 procent. De nieuwe regeling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2018 en geldt dus al voor de inkomsten van 2017.

Alleenstaande ouders vormen samen met gepensioneerde alleenstaanden een zeer kwetsbare groep met een verhoogd armoederisico. De nieuwe fiscale regeling is dan ook een belangrijke sociale maatregel. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de Belgische alleenstaande zonder kinderen de hoogste personenbelasting in West-Europa betaalt. Zij dragen gemiddeld zo’n 56% van hun brutoloon af aan belastingen en sociale bijdragen. Zij hebben nochtans dezelfde kosten als samenwonenden, maar dragen deze kosten helemaal alleen en worden ook nog op tal van andere vlakken (wonen, reizen, erfenis, …) benadeeld. Men moet dus ook werk maken van een eerlijkere fiscaliteit voor alleenwoners zonder kinderen.

Belangrijke uitspraak Hof van Cassatie: ‘Samen wonen is niet hetzelfde als samenwonen’

samenhuizenHet Hof van Cassatie oordeelde recent dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) mensen die een woning delen niet automatisch als samenwonend mag registreren. Dat heeft immers een impact op de hoogte van uitkeringen en sommige premies.

Samenhuren en andere vormen van gemeenschappelijk wonen zitten in de lift. Het is voor velen een manier om een betaalbare woning te vinden. De wetgeving is echter nog niet aangepast aan deze nieuwe woonvormen en dat is een probleem. Zo stoten samenwonende vrienden op administratieve problemen wanneer zij, o.a. door sociale zekerheidsinstellingen, beschouwd worden als een gemeenschappelijk huishouden.

Zeven personen begonnen hiervoor een rechtszaak tegen de RVA. Het Hof van Cassatie oordeelde “dat het sociaaleconomisch voordeel van het samenwonen onvoldoende is om de bewoners als samenwonenden te beschouwen. Daarvoor is tevens vereist dat zij ook taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen van de maaltijden gemeenschappelijk verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen”, zo zegt het Hof in haar arrest. De bewijslast ligt wel bij de uitkeringsgerechtigde. Het is het eerste arrest van het Hof van Cassatie ter zake.

De uitspraak is een belangrijk signaal en toont nogmaals aan dat de overheid dringend werk moet maken van een aangepaste regelgeving rond medehuur en cohousing.

Lees hier de artikels op Vrt Nieuws en Het Laatste Nieuws.